Vereniging Maaslandse Ondernemers

@VMOMaasland volgen

Volg ons op Facebook

 

Nieuws met hoog VMO gehalte

In deze nieuwsbrief blikken we vooruit op onze activiteiten voor het komende jaar. Verder informeren wij u over enkele recente bijeenkomsten. Ook op bestuurlijk niveau valt er het nodige te melden. Onze eerst volgende activiteit is de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 28 maart 2017. Tijdens de ALV neemt ondergetekende (Peter van Mil) afscheid als bestuurslid en secretaris. Voor opvolging wordt gezorgd en het secretariaat wordt anders georganiseerd.

 

Programma 2017

Het bestuur van de VMO is druk bezig geweest om een aantrekkelijk programma voor 2017 samen te stellen. Met de Ondernemersfederatie Midden-Delfland (OFMD) hebben we op donderdag 5 januari 2017 de nieuwjaarsreceptie in 't Trefpunt gehouden. Onze eerst volgende activiteit is de ALV, maar er is ook nieuws over de thema-avond, excursie en bedrijfsbezoek.

Dinsdag 28 maart 2017 ALV
De algemene ledenvergadering wordt op dinsdag 28 maart 2017 in 't Trefpunt gehouden. Zeer binnenkort ontvangt u hiervoor de uitnodiging. Na afloop van het officiële gedeeltezal John de Vos, projectbureau  Kenniscentrum / CHIO de plannen en kansen van de nieuwe paardensportopleiding en de opzet van het kenniscentrum presenteren.

Woensdag 19 april 2017 Thema-avond Cyber crime
Met de leden van de Ondernemers Federatie Midden-Delfland (OFMD) organiseren we een thema-avond over Cyber crime. Voor veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is dit een zeer actueel thema. We doen immers steeds meer digitaal en daarmee neemt de kans op digitale criminaliteit via internet of email toe.

Donderdag 11 mei 2017
Excursie naar Kloosterboer Delta Terminal te Rotterdam Maasvlakte.

Oktober 2017
Bedrijfsbezoek bij Welvreugd in het nieuwe pand.
 

Excursie naar Kloosterboer Delta Terminal

Op donderdag 11 mei 2017 gaan we naar Kloosterboer Delta Terminal in Rotterdam Maasvlakte. Kloosterboer is een toonaangevend bedrijf in de logistieke dienstverlening voor temperatuur gecontroleerde voedselproducten (o.a. vis, vlees, fruit, vruchtensappen- en concentraten, zuivel en aardappelproducten) in West-Europa. Wij bezoeken de vestigingen in Rotterdam Maasvlakte. We worden ontvangen om 14.00 uur. Er volgen een presentatie met bedrijfsfilm en een rondleiding door de vrieshuizen. Na afloop van de excursie is er een diner.


 

Bedrijfsbezoek bij Welvreugd

De definitieve datum voor het bedrijfsbezoek aan Welvreugd wordt binnenkort vastgesteld. Welvreugd heeft onlangs een nieuw pand aan de Burgerweg betrokken. Tijdens het bedrijfsbezoek maakt u kennis met de specialist in de aanleg van kabels en leidingen en alles wat daarmee te maken heeft. In het nieuwe pand valt veel te zien en we leren hoe dit plan tot stand gekomen is.


 

MBO Paardensport bij Lentiz

Op dinsdag 14 februari 2017 organiseerde het Lentiz in Maasland een Kenniscafé Toerisme & Recreatie, dat geheel in het teken stond van de nieuwe Paardensportopleiding. Sprekers als Paulien Chardon, directeur manege Chardon, John de Vos, projectbureau Kenniscentrum / CHIO, Govert van Oord, wethouder gemeente Midden-Delfland en Adri Reijm, directeur van Lentiz Onderwijsgroep vertelden over de kansen die dit biedt voor de regio, de recreatieve ontwikkeling van Midden-Delfland en ondernemers.In de paneldiscussie nam Lianne Boekestijn namens VMO deel en werd ondermeer ingegaan op de mogelijkheden voor ondernemers uit de niet-recreatieve, toerisme branche. Een ambitieus plan waarbij de samenwerking van onderwijs, overheid en ondernemers tot mooie resultaten kan leiden. Tijdens de ALV van 28 maart 2017 zal John de Vos de mogelijkheden van de Paardensportopleiding voor ondernemers toelichten.
 

Bedrijventerreinen VNO-NCW Westland-Delfland

Periodiek organiseert VNO-NCW Westland-Delfland workshops m.b.t. bedrijventerreinen. Hierbij worden naast de voorzitters van de lokale bedrijventerrein, vertegenwoordigers van Gemeente Westland en de Provincie, ook het VMO-bestuur uitgenodigd. Namens VMO nemen Aart Vreugdenhil en/of Lianne Boekestijn hieraan deel. Centrale doel van deze bijeenkomsten is in informele sfeer te spreken over actuele zaken die leven bij de lokale bedrijventerreinen. In de laatste bijeenkomst is gevraagd naar een top 3 van problemen en kansen die spelen. Deze onderwerpen kunnen dan worden uitgediept in komende workshops of door VNO-NCW in de lobby worden opgenomen. Bent u gevestigd op een bedrijventerrein, dan roepen wij u op uw onderwerpen aan te dragen. Wij zullen deze doorzetten of, indien gewenst, u in contact brengen met de portefeuillehouder binnen VNO-NCW.

Interessant was de mededeling, dat Provincie Zuid-Holland ook in 2017 weer subsidiemogelijkheden biedt voor planvorming. Voor projecten, waarvan de kosten niet hoger zijn dan € 10.000 bedraagt de subsidie 90%, wat erg aantrekkelijk kan zijn. Deze subsidie is bestemd voor planvorming, die leidt tot verbetering van het bedrijventerrein op gebied van duurzaamheid of veiligheid. Denk hierbij aan een onderzoek naar bijvoorbeeld toepassing van zonnepanelen, ledverlichting, glasvezelverbinding, cameratoezicht of verkeersveiligheid. De criteria en voorwaarden staan hier beschreven. Mocht u hierin interesse hebben, dan is VMO bereid u hierin te ondersteunen.

 

Een VMO-lid stelt zich voor:Peter van Mil

Appvantage

Naam: Peter van Mil
Geboortedatum: 11 februari 1963
Geboorteplaats: Maasland
Product/dienst: Maatwerksoftware en netwerkbeheer

Lid van de VMO sinds:
PvM: 1993
 
Wanneer is Appvantage opgericht?
PvM: Mei 1987. Na mijn diensttijd heb ik één jaar in loondienst gewerkt. Daarna ben ik als freelancer begonnen. In eerste instantie werd ik voor klussen ingehuurd en later heb ik steeds meer eigen opdrachten gedaan. Binnenkort bestaat mijn bedrijf dus 30 jaar. Voor veel bedrijven is dat niet heel bijzonder, maar in de ICT is dat heel lang.

Wat doet Appvantage precies?  

PvM: Mijn bedrijf ontwikkelt maatwerksoftware voor administratieve toepassingen. In de meeste gevallen gaat het om bedrijfssoftware, waar het gehele bedrijf (of een afdeling van een groot bedrijf) op draait. Als een bedrijf voldoende heeft aan standaard software, komen ze niet bij mij terecht. Het beste voorbeeld is Senf Theaterpartners. Voor een impresariaat is er geen geschikte software te koop en dankzij de maatwerksoftware van Appvantage kan men zich onderscheiden in de markt. De medewerkers op kantoor gebruiken het Windows pakket TheaterFlex, terwijl de theaters, producenten en persrelaties via het internet toegang hebben tot hun gegevens met de Senf Theaterportal. De verkopers maken gebruik van de Senf iPad App. Alle drie de toepassingen werken op dezelfde database. Voor deelprojecten huur ik medewerkers van Data Access Europe in en ik heb enige tijd samengewerkt met een software-ontwikkelaar uit India.

In het verleden heb ik gewerkt voor de Nederlandse Spoorwegen, Van Bruchem Deurenfabriek, Geldnet Waardetransport, het Ministerie van VROM, Nationale Theaterkassa en Nebiprofa Group. Ik werk nog steeds voor o.a. Senf Theaterpartners en CAB Holland. Via Data Access in Miami heb ik ook een project voor EPS Industries in West-Virginia gedaan. In de afgelopen jaren werd het wel steeds lastiger om nieuwe interessante opdrachten binnen te halen. In juli 2015 kwam bij Promedico ICT een functie als senior software developer vrij in een team van zes developers, drie testers, een informatie-analist en een product-owner. Eén detail: het is in loondienst. Uiteindelijk heb ik deze functie part-time aangenomen, omdat ik het belangrijker en leuker vind in een team te werken dan zelfstandig te zijn. Dit maakt ook de weg vrij om in de toekomst iets anders te gaan doen..
 
Heeft een opdrachtgever altijd met jou te maken?
PvM: In principe heeft een opdrachtgever altijd met mij te maken. Als men wil sparren over toekomstmogelijkheden kan men gebruik maken van een consultant van Data Access Europe.
 
Wat betekent de VMO voor Appvantage?
PvM: Van huis uit ben ik opgegroeid met de coöperatieve gedachte. Als jonge ondernemer vond ik het daarom belangrijk om lid te zijn van een Maaslandse ondernemersvereniging. Ik heb veel geleerd van contacten met andere ondernemers uit andere bedrijfstakken. Sommige ondernemers halen opdrachten uit hun netwerk bij de VMO of VNO-NCW Westland-Delfland, maar dit laatste geldt niet voor mij. Desondanks vind ik het netwerk heel waardevol.
Sinds maart 2005 ben ik secretaris van de VMO. Ik heb het altijd belangrijk gevonden, dat men in Maasland bekend is met de activiteiten van de VMO. Dankzij artikelen in de Schakel, de website en Facebook is het gelukt om de VMO op de kaart te zetten. 
 
www.appvantage.nl
E peter@appvantage.nl
M 06-53173043
www.linkedin.com/in/petervanmilmaasland/

 

 

Duurzaamheidscongres

Op donderdag 12 oktober 2017 organiseert de Rotary Club Maassluis/Maasland voor de tweede maal het Duurzaamheidscongres. Eén van de initiatiefnemers is Piet van Dijk van Van Dijk Maasland B.V.
 

Nieuws met hoog VMO gehalte

Als u nieuws heeft, dat voor andere leden interessant kan zijn of als u vragen heeft naar aanleiding van de nieuwsbrief, kunt u dat melden op nieuws@vmomaasland.nl. Nadere informatie over de VMO vindt u ook op www.vmomaasland.nl. Aan de inhoud van de nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.

Activiteiten

28 maart 2017
Algemene Ledenvergadering in 't Trefpunt

19 aprll 2017
Thema-avond Cyber crime

11 mei 2017
Excursie Kloosterboer Delta Terminal te Rotterdam

Oktober 2017
Bedrijfsbezoek bij Welvreugd
 

Social media

De VMO publiceert regelmatig korte berichten via Facebook en Twitter  De VMO probeert de bedrijfsmatige Facebook en Twitter accounts van leden te volgen.
Volg ons op Facebook  
@VMOMaasland volgen