Lidmaatschap

Redenen om lid te worden

  • Toegang tot actuele informatie over de ontwikkelingen in Maasland;
  • Collectieve belangenbehartiging bij de lokale overheid;
  • Exclusieve toegang tot de gemeenschappelijke netwerkbijeenkomsten;

Voorwaarden en statuten

De voorwaarden van een lidmaatschap van VMO Maasland zijn als volgt:

  • Het lidmaatschap bij VMO wordt aangegaan voor de periode van een kalenderjaar en behoudens opzegging, steeds stilzwijgend voor de periode van een jaar verlengd.
  • Aan nieuwe leden wordt tot en met de maand juni 100% van het reguliere contributiebedrag in rekening gebracht, de overige maanden (juli t/m december) wordt er een korting berekend naar rato. Bekijk welke contributie er voor u geldt.

Download de statuten van Vereniging Maaslandse Ondernemers.

Leden

Vereniging Maaslandse Ondernemers heeft leden uit verscheidende branches. Bent u benieuwd wie u voor is gegaan? Bekijk de leden van Vereniging Maaslandse Ondernemers.

Aanmelden

Bent u geinteresseerd in het lidmaatschap voor Vereniging Maaslandse Ondernemers? U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier ingevuld te versturen naar info@vmomaasland.nl.