Over ons

Over ons: Vereniging Maaslandse Ondernemers

Welkom bij de Vereniging Maaslandse Ondernemers (VMO), een dynamische vereniging met een rijke geschiedenis en een duidelijke missie: het bevorderen van gemeenschappelijke economische en sociale belangen van ondernemers in Maasland en omgeving. Sinds onze oprichting in 1989 hebben we ons ingezet als reactie op belangrijke planologische en bestuurlijke ontwikkelingen in zowel Maasland als het Westland. Onze vereniging heeft zich door de jaren heen uitgebreid en staat nu niet alleen open voor Maaslandse ondernemers, maar ook voor niet-agrarische ondernemers in de gehele gemeente Midden-Delfland.

Onze Missie

Bij VMO staat belangenbehartiging centraal. We zijn proactief bezig met het behartigen en verbeteren van de belangen van onze leden. Dit doen we door nauw contact te onderhouden met de Gemeente Midden-Delfland, andere overheidsinstanties en relevante organisaties. Samen bespreken we onderwerpen die van invloed zijn op het bedrijfsleven in Maasland en Midden-Delfland, zoals de ontwikkeling van bedrijventerreinen, verkeers- en milieuzaken, en veiligheid. Bij VMO geloven we in de kracht van samenwerking en lobbyen voor positieve veranderingen.

Samen Sterker

In 2013 hebben we een belangrijke stap gezet door de oprichting van de Ondernemers Federatie Midden-Delfland. Hierin zijn niet alleen de Vereniging Maaslandse Ondernemers vertegenwoordigd, maar ook het MKB Midden-Delfland en de Ondernemers Vereniging Schipluiden. Samen werken we aan de belangen van ondernemers in de hele Midden-Delflandse regio. Daarnaast zijn we actief betrokken bij de Groep Dorpskern Maasland, waar we werken aan het levendig en actief houden van ons mooie dorp.

Landelijke Connecties

Als lid van VMO profiteer je niet alleen van onze lokale inzet, maar ook van ons lidmaatschap bij VNO-NCW Westland-Delfland. Hierdoor heb je de mogelijkheid om je belangen op regionaal en landelijk niveau te behartigen en je aan te sluiten bij een breder netwerk van ondernemers. Samen staan we sterker en je lidmaatschap bij VMO opent de deur naar talloze kansen en voordelen.

Actief in Netwerken

Bij VMO organiseren we regelmatig diverse activiteiten, waaronder excursies, bedrijfsbezoeken, borrels en themabijeenkomsten. Deze evenementen bieden niet alleen kansen om te netwerken, maar ook om te leren en geïnspireerd te raken door andere ondernemers. Wil je meer weten over onze recente activiteiten? Lees dan onze verslagen op onze Nieuwspagina. Deze evenementen vormen een integraal onderdeel van onze vereniging en bieden een uitstekende gelegenheid om nieuwe contacten te leggen en bestaande relaties te versterken.

Wij nodigen je van harte uit om lid te worden van de Vereniging Maaslandse Ondernemers en samen met ons de belangen van ondernemers in Maasland en Midden-Delfland te behartigen. Word vandaag nog lid en maak deel uit van een bloeiende ondernemersgemeenschap! Samen creëren we kansen en groeien we sterker.