Algemene Ledenvergadering 2023

Op 22 maart 2023 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats bij De Pynas. Tijdens de vergadering werden verschillende onderwerpen besproken, waaronder de financiële situatie van de vereniging en de plannen voor het komende jaar. Penningmeester Michel van der Kraan presenteerde de financiële resultaten van het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar. De ledenvergadering verleende decharge voor de financiële verslaglegging. De begroting en de verhoging van de contributie werden ook goedgekeurd door de vergadering. 

De enquête voor het formuleren van competenties voor de profielschets voor de nieuwe burgemeester hebben wij tijdens de vergadering publiekelijk gehouden. De resultaten hiervan zijn verzonden naar de commissie die over de selectie van de nieuwe burgemeester gaat. Ook werden de verschillende activiteiten van het afgelopen jaar besproken en werd er teruggeblikt op de succesvolle bijeenkomsten die in 2022 werden georganiseerd. Daarnaast werd er vooruitgeblikt op de activiteiten voor het komende jaar.

Verder werden er verschillende belangrijke beslissingen genomen. Aart Vreugdenhil en Michel van der Kraan waren aftredend en stelden zichzelf niet herkiesbaar. Het afgelopen jaar zijn zij druk bezig geweest om hun opvolgers te vinden en dat is gelukt! Na goedkeuring van de vergadering werd Coen van der Windt als algemeen bestuurslid benoemd en Stefan van Uffelen als penningmeester benoemd.

Aansluitend aan de ALV volgden er pitches van Peter van Mil van Appvantage en van ons nieuwe lid Rianne Mosterd van Praktijk voor Kinderfysiotherapie Maasland. Na het formele gedeelte was het tijd voor een gezellige borrel in Taverne "De Pynas". Al met al was het een geslaagde bijeenkomst met een goede opkomst aan leden. We willen iedereen bedanken voor hun aanwezigheid en inbreng. We kijken er naar uit om jullie allemaal weer te zien bij de volgende bijeenkomst!